TYNER.SK

Pasívne domy

Vieme kompletne zrealizovať výstavbu pasívnych a nízkoenergetických domov, od projektu až po finálne práce. Zaručujeme vysokú kvalitu a odbornosť stavebných prác potrebných pri výstavbe pasívnych domov.

A čo je vlastne pasívny dom?

Pasívný dom je v princípe zdokonalený nízkoenergetický dom. Pasívny dom je taký, ktorý na zabezpečenie tepelnej pohody v zime aj v lete nepotrebuje klasický vykurovací ani klimatizačný systém. Nie je potrebné obvyklé vykurovanie s kotlom a vykurovacími telesami, nie je potrebný sklad paliva, komín a plynová prípojka. Pasívny dom je dimenzovaný tak, že na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje. K nim patrí vyžarované slnečné teplo cez okná, vyžarovanie tepla spotrebičmi a obyvateľmi domu. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku pri vysokých mrazoch, vystačí sama bez stáleho kúrenia. Na prikúrenie pri veľkých mrazoch stačí zariadenie s výkonom cca 4- 5 kW. Aby to mohlo byť dosiahnuté, takýto dom musí mať potrebu tepla na vykurovanie oproti bežným domom pod 15 kWh/m˛. Táto merná potreba tepla (v kWh na m˛ úžitkovej plochy za rok) je v starom paneláku v priemere 250, v bežnom modernom dome okolo 100, v nízkoenergetickom dome pod 50 a v pasívnom dome pod 15 kWh/m˛. Pasívne domy sú určené pre špecifickú skupinu klientov, ktorí kladú dôraz na maximálnu úsporu financií pri prevádzke domu. Pri pasívnych domoch je úspora nákladov na energiu vynaloženú na kúrenie a TÚV až okolo 80%.

VÝHODY NÍZKOENERGETICKÝCH A PASÍVNYCH DOMOV

  • Veľmi vysoká kvalita vnútornej klímy.
  • Nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduchu.
  • Riadeným vetraním sa zabezpečuje odvedenie vlhkosti a stály prívod čerstvého,
  • čistého a prachu zbaveného vzduchu. Pri použití peľového filtra vhodné pre alergikov.
  • Úspora nákladov na energie na vykurovanie predstavuje okolo 80 %.
  • Pri dobre zaizolovanej konštrukcií v letných mesiacoch nedochádza k prehrievaniu interiéru
  • Ak privádzaný vzduch prechádza cez zemný výmenník, tým sa ochladzuje a nie potrebné použitie klimatizácie.